O nás

Nuclear Power Engineering, s.r.o. je organizace vytvořená zkušenými a odpovědnými pracovníky, kteří se podíleli na projektech v jaderné, ale i v klasické energetice. Znalosti a zkušenosti našeho týmu se týkají rovněž oblastí chemického průmyslu a vodního hospodářství.

Konkrétně jde o praxi při provádění projekce, realizace, statických, dynamických a termomechanických výpočtů, řešení konstrukčních i výrobních a montážních problémů pro chemická zařízení, jaderně energetická zařízení, technologie vodohospodářských staveb a potrubí dodávaných formou kusových a finálních dodávek pro chemické závody v tuzemsku i zahraničí a pro jaderné elektrárny Bohunice, Mochovce, Dukovany a Temelín.

Naším dlouhodobým cílem je stát se stabilní, kvalitní, odbornou a spolehlivou organizací zejména v oboru jaderné energetiky, přičemž ke stejnému cíli patří i oblast chemického průmyslu a vodního hospodářství.

Nově jsme naši odbornost rozšířili o nové ekologické zdroje v oblasti energetiky jako jsou fotovoltaické elektrárny a tepelná čerpadla.