Reference

RokInvestorProjekt
2020Huhtamaki Česká republika, a.s.
Projekční a inženýrská činnost, Posouzení stávající technologie - intenzifikace výroby
2020Energys 92, s.r.o.Kotelna Beroun - výpočet rozdělovačů a trubních větví
2019-2020INOX SERVIS, s.r.o.MITAS Otrokovice - Rozšíření výrobní kapacity (inženýrská a projekční činnost)
2019-2020DIAMO, s.p.Projekce a inženýring - norné stěny, vč. autorského dozoru
2019-2020CHEMCOMEX, a.s.Demontážní a montážní práce pro projekt Denitrifikace K12 elektrárna Třebovice
2019-2020ČEZ, a.s. Příručka projektanta - trubkové výměníky tepla
2019-2020ČEZ ENERGOSERVIS spol. s.r.o.Jaderná elektrárna Dukovany - CHÚV
2019KRÁLOVOLPOLSKÁ STRESS ANALYSIS GROUP s.r.o.Lázně Teplice nad Bečvou - Vypracování posudku k reálnému stavu objektů
2019FINE REALITY, a.s.Galvaniho, Bratislava - Posouzení stavu objektů
2019Energys 92, s.r.o.MITAS Otrokovice - Rozšíření výrobní kapacity (projekční činnost)
2019Syner, s.r.o.Projekční a inženýrská činnost-odstraňování reklamovaných vad NDS-6 DIAMO
2019DIAMO, s.p.Odvedení roztoků ZTR-C
2019FEBE CRAFT, s.r.o.Jaderná elektrárna Dukovany - Vrata do strojoven DG 1-12
2019KRÁLOVOLPOLSKÁ STRESS ANALYSIS GROUP s.r.o.Jaderná elektrárna Dukovany - Návrh elektroohříváku vzduchu do jednotky TL71 opravárenské vzduchotechniky JEDu
2019KRÁLOVOLPOLSKÁ STRESS ANALYSIS GROUP s.r.o.Jaderná elektrárna Temelín- Pevnostní výpočty potrubí
2019KRÁLOVOLPOLSKÁ STRESS ANALYSIS GROUP s.r.o.Stanovení přípustných velikostí vad ve svarových spojích výměníku HSCHZ pro JE Temelín NTD A.S.I.
2019KRÁLOVOLPOLSKÁ STRESS ANALYSIS GROUP s.r.o.Jaderná elektrárna Dukovany - Vypracování průkazné dokumentace vlnovcových ventilů
2018DIAMO, s.p.Autorský dozor (AD) a Dokumentace skutečného provedení stavby (DSPS) pro NDS6.

Spolupracujeme s