Nabízíme

Projektování, pevnostní výpočty, dodávky a montáže technologických zařízení včetně inženýrských služeb.

Tým kvalifikovaných zaměstnanců jednotlivých oddělení společnosti (projekce, pevnostní výpočty a realizace) za použití nejnovějšího softwarového vybavení vytváří komplexní nabídku služeb ve standardu nejvyšší kvality v podobě:

 • Projekční a inženýrská činnost
  • zpracování studií, dokumentace pro stavební povolení Basic Design (DSP), dokumentace pro provádění stavby Detail Design (DPS), dokumentace skutečného provedení stavby (DSPS), položkový rozpočet (výkaz výměr), Izometrické výkresy potrubních systémů, procesní a technologické výpočty, analýza rizik (HAZOP, …)
 • Realizace – Výroba, dodávky a montáže
  • zajištění nákupu, výroby a dodávky zařízení včetně jejich montáže, montáže potrubních rozvodů, výroba a montáž ocelových konstrukcí všech tříd, koordinace a dohled nad prováděnými pracemi, svařování dle standardu 3834-2, kontrola svářečské dokumentace svařovacím inženýrem, dokumentace kvality, plány organizace výstavby, řízení dodávek a dodavatelů, tvorba HMG, provádění staveb jejich změny a odstraňování, výrobní a konstrukční dokumentace, montážní dokumentace, dokumentace pro funkční zkoušky a uvádění do provozu, provozní předpisy
  • dodáváme komunální a průmyslové čistírny odpadních vod formou dodávek staveb “na klíč” i dodávek provozních souborů staveb pro kapacity ČOV nad 500 EO
 • Pevnostní výpočty
  • potrubních systémů včetně uložení a podpůrných ocelových konstrukcí
  • aparátů (tlakových nádob, výměníků, reaktorů, kolon atd.) libovolných tvarů, typů a velikostí včetně kotvení
  • nádrží libovolných velikostí a tvarů (válcové, víceválcové, kulové, hranaté atd.) včetně kotvení
  • vodojemů libovolných velikostí a tvarů
  • ocelových konstrukcí libovolných typů a velikostí (technologické plošiny, podpůrné ocelové konstrukce aparátů a potrubí, haly, jeřábové dráhy, atd.) včetně kotvení
  • jeřábů libovolných typů, zvedacích zařízení a montážních pomůcek
  • čerpadel a armatur
  • přírubových spojů na základě podrobné tuhostní analýzy jednotlivých částí spoje pro libovolné typy přírubových spojů a těsnění
 • Pevnostní výpočty se zatížením
  • statickým (libovolného silového či deformačního charakteru)
  • dynamickým (libovolného silového či deformačního charakteru včetně speciálních zatížení jako vítr, seizmicita, provozní vibrace atd.)
  • teplotním polem (stacionární i nestacionární včetně šoků)
 • Pevnostní výpočty různých typů
  • statické lineární i nelineární (geometrické i materiálové nelinearity)
  • dynamické (vlastní frekvence a tvary i v komplexním oboru, harmonické kmitání, rozvoj dle vlastních tvarů, přímá integrace pro lineární i nelineární soustavy)
  • seizmické pro libovolně definované buzení včetně metody spekter odezvy (mono i multispektrální analýza) a výpočtu HCLPF faktoru
  • výpočty teplotních polí a termomechanické výpočty (stacionární, nestacionární, lineární, nelineární)
  • únava
  • stabilita
  • různé speciální problémy jako např. kontaktní problémy, interakční problémy kapalina – pružná látka, lomová mechanika, kmitání vysokých štíhlých komínů ve větru včetně navržení tlumičů atd.
 • Fotovoltaika a tepelná čerpadla
  • Zajišťujeme kompletní návrh, realizaci a servis fotovoltaických elektráren s možným doplněním o tepelná čerpadla i efektivní využití energie v budově. Nabízíme i obhospodaření agendy dotací a komunikace se správcem sítě.

Ovládáme:

 • AutoCAD
 • AutoCAD Architecture
 • AutoCAD Plant 3D
 • AutoCAD Raster Design
 • Inventor Professional
 • Navisworks Manage
 • AutoCAD Mechanical
 • PDMS
 • PCC
 • Pipe Flow Expert
 • CHEMCAD
 • PIPENET
 • SCIA Engineer
 • ANSYS
 • PVESS
 • CEASAR II
 • JAPAR